נחלה למכירה במרכז הארץ

נחלה למכירה במרכז הארץ
 3.5 דונם עם בית ישן - אפשרות לבנייה של מספר בתים
+ 3 שטחים חקלאיים באזורים שונים - בתהליכי תכנון לשינוי יעוד

השקעה מעולה למבינים
לפרטים - nahalot@gmail.com